PkOld Archives 个人小站 分享linux sql python nodejs php 记录 zhenruyan // 2021-03-07T22:18:47Z Copyright © 2010-2018, PkOld rs-metrics-Metrics for recommender systems-Darel https://www.pkold.com/a/0016099040214262ffa40c04fe945ada9ee06396c631c50000 2021-01-06 11:33:41.426225 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/0016099040214262ffa40c04fe945ada9ee06396c631c50000 robin8-utils-机器人8项目中使用的实用工具-Robin8 https://www.pkold.com/a/001609835140233bc3a58abd1d640dc87ae59b7b9de6faa000 2021-01-05 16:25:40.233467 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001609835140233bc3a58abd1d640dc87ae59b7b9de6faa000 zxygemm-一个简单的你好世界宝石 https://www.pkold.com/a/0016098266884200ef2f27a4d7948b188f075dd4370ed96000 2021-01-05 14:04:48.420889 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/0016098266884200ef2f27a4d7948b188f075dd4370ed96000 python-tempo-Scheduling library, that provides a generic way to compose and query schedules of recurrent continuous events, such as working time of organizations, meetings, movie shows, etc.-Andrew Pashkin https://www.pkold.com/a/0016097382781566ac3800fce4d4fa1aecbb0f375bd34fd000 2021-01-04 13:31:18.156943 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/0016097382781566ac3800fce4d4fa1aecbb0f375bd34fd000 polymetric-生成复杂多边形结构-Jesse Slim https://www.pkold.com/a/001609365339413802c51fd6bd64ee3bd3d58933fea3393000 2020-12-31 05:55:39.413262 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001609365339413802c51fd6bd64ee3bd3d58933fea3393000 containerlog-针对集装箱化应用程序的优化、固执己见的结构化日志记录。-Erick Daniszewski https://www.pkold.com/a/001608717663785eb2e65f0594941d385365d41f2834bdf000 2020-12-23 18:01:03.785445 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001608717663785eb2e65f0594941d385365d41f2834bdf000 container-utils-使用Docker容器的实用程序功能-Adam Rehn https://www.pkold.com/a/001608717662056e4ae420abf834f1db4151eef8d907f93000 2020-12-23 18:01:02.056304 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001608717662056e4ae420abf834f1db4151eef8d907f93000 backports.tempfile-Python tempfile模块中新特性的后端口-Pi Delport https://www.pkold.com/a/0016086363281772438ca9800b841b0b497c51ed4138a43000 2020-12-22 19:25:28.177781 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/0016086363281772438ca9800b841b0b497c51ed4138a43000 源创计划加入声明 https://www.pkold.com/a/001607789766573de75c2667a544b048707669e7cf18c2a000 2020-12-13 00:16:06.573970 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001607789766573de75c2667a544b048707669e7cf18c2a000 由死向生 https://www.pkold.com/a/001603182623249d85be9ab1a9241cbb3ce9583622c1e2f000 2020-10-20 16:30:23.249989 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001603182623249d85be9ab1a9241cbb3ce9583622c1e2f000 chromebit chrome archlinux arm install https://www.pkold.com/a/001601885925379db158d2ed9894e3598c40f421d64a67e000 2020-10-05 16:18:45.379961 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/001601885925379db158d2ed9894e3598c40f421d64a67e000 Deepin标题栏太高的解决办法(自定义高度) https://www.pkold.com/a/Deepin_biao_ti_lan_tai_gao_de_jie_jue_ban_fa_(_zi_ding_yi_gao_du_) 2020-02-03 03:10:05 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/Deepin_biao_ti_lan_tai_gao_de_jie_jue_ban_fa_(_zi_ding_yi_gao_du_) 记录一下mac下bash调教的配置 https://www.pkold.com/a/ji_lu_yi_xia_mac_xia_bash_tiao_jiao_de_pei_zhi 2019-11-18 03:42:48 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/ji_lu_yi_xia_mac_xia_bash_tiao_jiao_de_pei_zhi 免费的午餐?乌托邦是否真的存在?自由软件和开源软件 https://www.pkold.com/a/mian_fei_de_wu_can_?_wu_tuo_bang_shi_fou_zhen_de_cun_zai_?_zi_you_ruan_jian_he_kai_yuan_ruan_jian 2019-10-12 03:47:57 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/mian_fei_de_wu_can_?_wu_tuo_bang_shi_fou_zhen_de_cun_zai_?_zi_you_ruan_jian_he_kai_yuan_ruan_jian 书单 https://www.pkold.com/a/shu_dan 2019-07-24 13:42:29 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/shu_dan Python离线安装依赖包记录一下 https://www.pkold.com/a/Python_li_xian_an_zhuang_yi_lai_bao_ji_lu_yi_xia 2019-04-29 02:32:51 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/Python_li_xian_an_zhuang_yi_lai_bao_ji_lu_yi_xia python关于线程池和进程池的乱用 https://www.pkold.com/a/python_guan_yu_xian_cheng_chi_he_jin_cheng_chi_de_luan_yong_2019_05_03_1556847292 2019-04-28 07:23:52 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/python_guan_yu_xian_cheng_chi_he_jin_cheng_chi_de_luan_yong_2019_05_03_1556847292 python自带模块xmlrpc的简单使用 https://www.pkold.com/a/python_zi_dai_mo_kuai_xmlrpc_de_jian_dan_shi_yong 2019-04-22 03:10:22 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/python_zi_dai_mo_kuai_xmlrpc_de_jian_dan_shi_yong 当有创业点子时,先问自己几个问题 https://www.pkold.com/a/dang_you_chuang_ye_dian_zi_shi_,_xian_wen_zi_ji_ji_ge_wen_ti 2019-04-15 03:26:41 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/dang_you_chuang_ye_dian_zi_shi_,_xian_wen_zi_ji_ji_ge_wen_ti mysql 8.x 安装略有不同 记录一下 https://www.pkold.com/a/mysql_8.x___an_zhuang_lve_you_bu_tong____ji_lu_yi_xia 2019-02-21 07:42:27 2021-03-07T22:18:47Z admin https://www.pkold.com/a/mysql_8.x___an_zhuang_lve_you_bu_tong____ji_lu_yi_xia